Saç Ekimi

Saç Ekimi

Kişi yirmili yaşlara geldiğinde saçların yoğunluğu yeni doğmuş bir bebeğe göre yaklaşık yarı yarıya azalmaktadır. Bunun nedeni kafa çevresinin büyümesi ve saç dökülmesinden kaynaklanmaktadır.
Saç ekimi ile 
dökülen saçların yerine saç nakli yapılmaktadır.

Saçın arka kısmında ensenin üst tarafındaki iki kulak arasında kalan saçlar yapısal olarak en son dökülen saçlardır. Bu nedenle saç ekim operasyonları  bu bölgeden alınan saçlarla yapılmaktadır. Hasta uyutulmadan lokal anestezi yapılarak uzman estetik cerrahlar tarafından saç nakli gerçekleştirilmektedir. Bir, iki ya da üçlü gruplar halinde; bu bölgeden saçların alınıp, seyrekleşme görülen ya da kelleşen bölgeye ekimi gerçekleştirilmektedir.
Saç ekimi estetik cerrahlar tarafından FUT ve FUE yöntemleri ile yapılmaktadır. 

Saçlarımız; tırnak ve ter bezleri gibi deri eklerinden biridir. Deri ve ekleri keratinden oluşur. Kişi yirmili yaşlara geldiğinde saçların yoğunluğu yeni doğmuş bir bebeğe göre yaklaşık yarı yarıya azalır. Bunun nedeni kafa çevresinin büyümesi ve saç dökülmesidir. İlkbahar ve sonbahar aylarında saç dökülmesi mevsimsel olarak artabilir. Bu artışın nedeni; gün ışığındaki azalmaya bağlı olarak vücuttaki mealtonin sentezinin azalması olarak gösterilir. Telogen safhada dökülen saçlar, anagen safhada gelişirler. Saçların çoğu gelişme aşaması olan anagen safhada bulunur. Durgunluk dönemi olan katagen safhada bulunan çok az saç vardır. Telogen safhadaki saçlar tüm saçların %15’ini içerir. Bir saçın dökülüp tekrar çıkması için 3-4 yıl gereklidir. Günde ortalama 100 saç telinin altında dökülme olması normal karşılanır. Saçlar ekilse dahi bu geçerlidir.

Saç Nakli Nasıl Yapılır

Saçın arka kısmında ensenin üst tarafındaki iki kulak arasında kalan saçlar yapısal olarak en son dökülen saçlardır. Bu nedenle saç ekim operasyonları bu bölgeden alınan saçlarla yapılır. Hasta uyutmadan lokal anestezi yapılarak uzman estetik cerrahlar tarafından saç nakli gerçekleştirilir. Bir, iki ya da üçlü gruplar halinde; bu bölgeden saçların alınıp, seyrekleşme görülen ya da kelleşen bölgeye ekilmesine saç nakli denir. Uygun ekimler sonrası kozmetik ve doğal sonuçlar alınır. Gerektiğinde vücudun başka yerlerinden de kıl kökleri alınarak da saç nakli uygulanabilir.

Saç Nakli Yöntemleri:

FUT (foliküler ünite transplantasyonu) yöntemi :

İki kulak arasından saçın arka kısmından şerit şeklinde saç köklerinin alınıp, açık alana uygun büyüklüklerde şekillendirilerek, konulması ile gerçekleştirilir. Operasyon lokal anestezi altında yapılır. Saç alınan bölgede, ilk bakıldığında kolayca anlaşılmayan ancak tamamen ortadan kalkmayan bir iz kalır. Çoğu zaman konulan dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Bu yöntem; bir, iki veya üçlü gruplar hazırlanabildiği gibi daha çok sayıda kıl kökü içeren greftler de kullanılmasına imkan verir. Kıl kökleri ekim yapılıncaya kadar uygun şekilde korunur. Saç greftleri, en son teknikle çizikler şeklinde açılan mikrokanallara mikropensetler kullanılarak kıl köküne zarar verilmeden konulur. Çizik şeklindeki kanallar çevredeki sağlam saçların zarar görmesini engellediği gibi sıklaştırma yapmaya da imkan tanır. FUT yöntemi, eski yöntemlere göre daha sık
saç ekimi yapma olanağı sağlar. Yanlış uygulamalar ise çim adam görüntüsü gibi saçlara neden olabilir.

FUE Saç ekimi Yöntemi

FUE (foliküler ünite ekstraksityonu) yöntemi :Saç kökleri herhangi bir kesi yapılmadan, mikrocerrahi yöntemler kullanılarak; gerek mikrocerrahi aletler gerekse mikromotor sistemleri ile tek tek alınır ve seyrek olan yere
saç ekimi gerçekleştirilir. Saçın arka kısmından iki kulak arasındaki herhangi bir yerden saç kökleri alınabilir. Bu bölgedeki saçlar yeterli gelmediği durumlarda göğüs, sırt, karın yada vücudun herhangi bir yerinden kıllar alınabilir. Bu işlem de yine lokal anestezi altında yapılabilir. FUE tekniğinde, bir seansta 2500’e kadar saç kökü rahatlıkla ekilebilmektedir. Daha fazla ekim gerekiyorsa, ertesi gün devam edilebilmektedir. Yeterli verici alan yoksa, kısa saç kesimi isteyeniyorsa, yara izi gibi ekimi istenen alan çok sınırlı alansa,, veya kafa derisi elastikiyeti çok az ise FUE en seçkin saç ekim tekniği olarak kullanılır.

 

Saç Tedavileri Nelerdir?

SAÇ TEDAVİLERİ:

 

Saç tedavileri arasında saç mezoterapisi, ilaçla tedavi, lazer tedavisi, manyetik alan tedavileri sayılabilir.
Saç mezoterapisi: Saç dökülmesini azaltmak, saçın canlılığını ve kalitesini arttırmak, yeni dökülmüş kökleri tekrar canlandırıp, aktif hale getirmek için, gerekli olan ilaçların, saçlı deriye mikroinjeksiyonlar ile uygulanarak gerçekleştirilen tedavi yöntemine saç mezoterapisi denir. Saç mezoterapisi bütün dünyada oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem için özel tabanca şeklinde enjektörler ya da ince uçlu enjektörler kullanılır. Derinin hemen altındaki kılcal damar ağına ulaşan ilaçlar çok hızlı bir şekilde sonuç alınmasını sağlar. Saç mezoterapisi; düşük dozlarla uygulanır ve sadece saçlı deride saç köklerinde etkili olurlar; saç foliküllerini besler ve canlandırırlar. 10-20 dakikalık seanslar halinde yapılan saç mezoterapisi sonuna dek uygulandığında sonuçları oldukça etkilidir.

 

İlaçla tedavi: Saç dökülmesini önlemek için kullanılan ilaçlar dökülmenin yeni başladığı ve seyrelmenin olduğu hastalarda oldukça faydalı olur. Ayrıca
saç ekimi sonrası hem yeni ekilen saç köklerine hem de daha önceden incelmiş ve zayıflamış saç köklerine uygulanan saç mezoterapisi seçkin bir yöntem olarak tercih edilir. Dökülmüş saçlarda etkisi yoktur. Unutmamalıdır ki, saç mezoterapisi kullanıldığı sürece etkisini gösterir ve bırakıldığı anda dökülme tekrar başlar.

 

Lazer tedavisi: Düşük doz diode lazer kullanımı hem hücre metabolizmasını hem de ciltaltındaki dolaşımı arttırır. Bu sistem makine şeklinde olduğu gibi tarak şeklinde de olabilir.

 

Manyetik alan tedavisi: Son yıllarda kullanıma giren manyetik alan tedavisi dolaşım ve saç foliküllerindeki hücresel metabolizmayı uyararak etkili olur.

 

Erkeklerde Saç Dökülmesi

Erkeklerde saç dökülmesi androgenik, yaygın (diffusion), alopesi areata, travmatik, skatrisiyel, telogen tip olabilir.

Böbreküstü bezleri, testisler ve yumurtalıklardan salgılanırlar. DHT’un uzun süreli saç folikülleri üzerine etkili olması sonucu saçlar dökülüp, zayıflamaya başlar.

DHT de hücre metabolizmasında saç siklusunu durdurarak saç dökülmesini tetikler. Halk arasında söylendiği gibi erkeklik hormonunun fazlalığından dolayı saç dökülmesi olduğu doğru değildir.

 

Saç dökülmesi başladığı dönemlerde saçların rengi açılıp, incelirler.
Saç ekimi
nde alıcı saha olarak seçilen ense saçları 5 alfa redüktazı içermediğinden dökülmezler.

Saç dökülmesi genetik yatkınlığa göre oluşur ve nasıl olacağı önceden tahmin edilemez.

 

Diffüz alopesi: Kafada bütün saçlı deride görülen genel veya global saç dökülmesi olup, saç dökülmesi ciddi boyutlara varıncaya kadar fark edilmeyebilir. Süreci önceden kestirilemeyen diffüz alopesi periyodik yada devamlı olabilir.

 

Alopesi areata: Birdenbire kafada dairesel alanlar şeklinde yada tüm saçların dökülmesi ile ortaya çıkar. Geçici olmasına rağmen tekrarlayabilir. Alopesi areatada, kaşlar, sakallar, bıyık yada tüm vücut kıllarının dökülmesi de söz konusudur. Herhangi bir yaşta, hem erkek hem de kadında görülebilir. Süresi 6-12 aydır.

 

Skatrisiyel alopesi: Saç köklerinin herhangi bir travmaya bağlı ölmesine ve fibrozis oluşmasına bağlı bir durumdur. Yanıklar, trafik kazaları, kafa ameliyatları, düşmeler v.b. nedenlerle ortaya çıkabilir. Yara izleri üzerine başarılı bir şekilde saç ekilebilir. Yaralanmanın şekline göre dökülmenin şekli değişir.

 

Traksiyonel alopesi: Saçın uzun süre arkaya doğru gergin bir şekilde çekilmesi sonucu oluşur. Hem kalıcı bir dökülme hem de skatrisiyel alopesi gibi travmatik bir dökülmedir. Kadınlarda saçın arkaya doğru örülüp çekilmesi ile, erkeklerde ise saç protezinin klipsleri ya da yapıştırıcıları ile ortaya çıkar. Diğer nedenler ise infeksiyon, kronik cilt hastalıkları, sedef v.b, stres, troid fonksiyon bozuklukları, Fe-Zn eksikliği, genel anestezi, D.Mellitus ( Şeker Hastalığı ), kemoterapi, aşırı doz A vitamini, yüksek ateş, mantarlardır.

 

Telogen areata: Normalde bir kişinin saçlarının %85’i anagen safhadayken, %15’i dinlenme safhasına geçip, dökülür. Bunun için günde ortalama 100 kadar saçın dökülmesi gerekir. Bazı dış etkenler nedeniyle saçlar dinlenme safhasına geçer. Telogen areata adı verilen bu dönem; uzun süren saçın incelme ve dökülme sürecidir. Telogen areatanın nedenleri arasında hamilelik ve doğum, kronik hastalık, enfeksiyon (iltihap), kemoterapi, stres, büyük ameliyatlar, hipotiroidizm, hipertiroidizm, protein eksikliği, demir eksikliği anemisi, Jetlag, ağır metaller (Se, Ar, talyum) sayılabilir. Saç döngüsünü bozan etkenler anagen safhayı durdurup, telogen safhayı tetikler. Bazen birkaç ay gibi kısa bir sürede de saçlar dökülebilir. Hamilelik ve doğum kontrol hapları homonal etki ile saçları olması gerekenden daha uzun süre anagen safhada tutarlar. Bu etkenin ortadan kalkması ile saçlar hızla dökülmeye başlar. Belli bir süre sonra saç dökülmesi kendiliğinden durur. Uzun süren dökülme periyodu kalıcı saç dökülmelerine neden olabilir. Hormon kullanımı dökülmeyi geri çevirmez. Diğer etkenlere yönelik tedaviler sonucu etkileyerek, saç dökülmesini durdurur. Ayrıca saçın uzamamasına neden olacak etkenler ise; B vitaminleri, çinko, E vitamini ve mezoterapi uygulamalarıdır.

 

Trichothillamania Areate: Strese bağlı olarak kişinin kendi saçlarını yolmasıdır. Saçların yanı sıra kaş ve kirpiklerin yolunduğu da görülmektedir. Sürekli aynı bölgeden saç yolunması kalıcı saç kaybına yol açabilir. Kadınlarda daha sıktır.

Yaşa bağlı saç dökülmesi: Genetik olarak 20-30 yaş arasında bile saç dökülmesi olabilir.

 

Kadınlarda Saç Dökülmesi

Yaşlanma, hastalıklar, enfeksiyonlar, stres ve hormonal nedenlerden ötürü kadınlarda saç dökülmesi ortaya çıkabilir. Kadınlarda %20 sıklıkla görülen saç dökülmesi saçların hepsinde incelme ve zayıflamayla birlikte görülür. Yaşlanmanın saç dökülmesine direkt etkisi gösterilmemişse de genetik olarak saç dökülmesi 20-30 yaşlarında bile ortaya çıkabilir. Hormonal nedenlere bağlı olarak kadınlarda ortaya çıkan saç dökülmesi erkeklik hormonun fazlalığı nedeniyle görülür. Androgenik alopesi adı verilen bu tip saç dökülmesi kadınlarda kolaylıkla tanınamaz. Üç ayrı tipi vardır:

 

I Başın üstünde orta kısmın saç tellerinde incelme

II Başın üstünde orta kısımda daha geniş alanda saç tellerinde incelme ve yer yer saç kaybı,

III II tipteki saç kaybı ve saçlarda incelmenin öne ve arkaya doğru ilerlemiş hali ve ön saç çizgisinin kaybı

 

Hormonal nedenler arasında doğum, menapoz, tiroid bezi hastalıkları, stres sayılabilir. Stres nedeniyle ortaya çıkan saç kaybına telojen effluvium da denir. Androgenik alopesiden farklı olan strese bağlı saç dökülmesi stres ortadan kalkarsa yaklaşık bir yıl sonra ortadan kalkabilir ve saçlar tekrar çıkar. Saç dökülmesine yol açan hastalıkların yanı sıra; anemi (kansızlık), mantar enfeksiyonları, trichotillomania, alopecia areata, travmatik saç kayıpları, kimyasal maddeler nedeniyle ortaya çıkan saç kaybı ve ilaçlar da saç dökülmesine yol açabilmektedir. Kadınların yaklaşık beşte birinde tedavi gerektirecek kadar ağır derecede demir eksikliği anemisi görülmektedir. Yapılan klinik çalışmalarda, demir eksikliği anemisinin en erken bulgusu olarak saç dökülmesine rastlanabilmektedir. Travmatik saç dökülmesine yol açan nedenler; yanıklar, trafik kazaları ve geçirilmiş kafa operasyonlarıdır. Yanlış kullanılan kimyasal kozmetik ve temizlik ürünleri ve yanlış saç şekillendirme işlemleri (saçın aşırı çekilerek örülmesi veya bağlanması, röfle yapılması) de saç dökülmesine neden olabilir.

Kaş, Kirpik Ve Sakal Dökülmesi

Kaş, kirpik ve sakal dökülmesine yol açan sebepler saç dökülmesiyle aynıdır. Saç, kaş, kirpik ve sakal dökülmesine neden olan faktörler arasında travma, sistemik hastalıklar, enfeksiyonlar, trichotillomania, radyoterapi, kemoterapi, kafa cerrahisi, yanlış kozmetik uygulamalar sayılabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*